รองรับสัญญาณผู้ให้บริการ

Eliminate dropped calls, extend coverage & increase data speeds.

Introducing the latest in cellular digital booster technology

4G
model now available
Power max subway
Power max subway

DSC02497
DSC02497

1703008
1703008

Power max subway
Power max subway

1/14

Call Center : 087-003-7210  Line ID : aircard3g

Cellular Booster  คืออะไร

 Cellular BOOSTER  อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณโทรศัพท์มือถือให้สามารถใช้งานในบริเวณที่มีสัญญาณน้อย ให้สัญญาณโทรศัพท์ให้แรงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3G 4G ทำได้ดี ชัดเจน และรวดเร็วยิ่งขึ้น ในชุดขยายสัญญาณจะประกอบไปด้วย บูสเตอร์ ชุดสายอากาศรับสัญญาณภายนอก (Outdoor Antenna ) สายอากาศภายใน (Indoor Antenna) และ ชุดสายนำสัญญาณ Coaxi Cable ) 

Single band

Dual band

Tri band

Power max

ชุดขยายสัญญาณบูสเตอร์จะสามารถทำงานได้ นั้นต้องประกอบไปด้วย ชุดเสาอากาศภายนอกอาคาร ,บูสเตอร์, ชุดเสาภายในอาคาร  เมื่อนำมาประกอบก็จะสามารถใช้งานขยายสัญญาณได้

เสาอากาศภายนอกอาคารติดตั้งเพื่อรับสัญญาณโทรศัพท์จากเสาสถานีผู้ให้บริการสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือแบบรับสัญญาณระยะไกลและแบบ รับสัญญาณแบบรอบทิศทาง

บูสเตอร์ ติดตั้งเพื่อรับสัญญาณโทรศัพท์จากเสาภายนอกอาคาร มาขยาย และช่วยให้สัญญาณมีกำลังส่ง เพื่อส่งต่อสัญญาณ ไปยังเสาภายในอาคาร เพื่อกระจายสัญญญาณ ให้สามารถใช้งานได้ โดยบูสเตอร์ จะช่วยเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ให้แรงขึ้นด้วย

เสาภายในอาคาร สำหรับต่อกับบูสเตอร์เพื่อรับสัญญาณจากบูสเตอร์มากระจายในจุดที่ติดตั้งเสาภายในเอาไว้ โดยที่เสาจะมีทั้งแบบ กระจายสัญญาณรอบทิศทาง และแบบ บังคับทิศทาง

เสาอากาศภายนอกอาคาร /Outdoor antenna /BTS

   เสามี 2 ประเภท ต้องเลือกให้ถูกกับลักษณะงาน ให้เหมาะกับงาน 

ด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนานทำให้เราทราบดีถึงความสำคัญของเสาอากาศและรายละเอียดของเสาแต่ละชนิด เราคัดเลือกเสาอากาศภายนอกด้วยการเปรียบเทียบอย่างละเอียด นำเข้าเพื่อทดสอบ นำไปใช้งานจริงในทุกสภาพพื้นที่จริง  จนมั่นใจว่าเสาแต่ละรุ่นที่ได้เลือกมา นั้นเหมาะสมสำหรับนำมาใช้งานมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตรงตามมาตรฐานที่สุด เรามิได้คัดเลือกเสาที่ดูจากกำลังขยายเพียงอย่างเดียว เรายังจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกจาก อีกจากหลายคุณสมบัติ อาทิเช่น ความกว้างของหน้ารับสัญญาณ ขนาดน้ำหนัก วัสดุที่ใช้ผลิต ความทนทานต่อสภาพอากาศ การออกแบบเพื่อความสะดวกในการนำไปติดตั้ง ด้วยหลักการเลือกใช้เสาอากาศที่ดีนั้นอยู่ที่การนำไปใช้ได้เหมาะตรงกับสภาพปัญหาและลักษณะงานมากที่สุด

Read More

1. เสา MAXNETIC FULL BAR M2S     ด้วยออกแบบมาให้มีขนาดเล็กลงกว่าเสารุ่น Fullbar M2 และน้ำหนักเบา รับสัญญาณได้นิ่งและเสถียรมากขึ้น รับสัญญาณในช่วงความถี่ที่กว้างมาขึ้น wire band ช่วงความถี่ Frequency Range(MHz)800-2500 ที่รองรับความถี่ 3G/4G ที่เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ในประเทศไทยทุกราย ค่าสัญญาณสะท้อน VSWR:1.5 ค่าอิมพีแดนซ์ 50 โอห์ม(Ohm) มีกำลังขยาย(Gain)อยู่ที่ 9dBi หน้ารับสัญญาณที่กว้างถึง 45 องศา ช่วยให้การรับสัญญาณที่มาจากเสาสถานีที่ตั้งอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน ได้มากขึ้น นอกจากรับระยะไกลได้ดีแล้วยังเก็บสัญญาณที่มาจากหลายๆทิศทางได้ด้วย 

Read More

2.เสา Maxnetic fiber omni      เป็นเสารับสัญญาณชนิดรอบทิศทาง 360 องศา เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร ใช้งานในเขตเมืองบริเวณที่มีสัญญาณดีบ้าง อย่างน้อย 60-80 % หากดูที่สัญญาณ โทรศัพท์มือถือ ก็มี 4-5ขีด ขึ้นไป หรืออยู่ไม่ไกลจากเสาสถานีส่งสัญญาณมากนัก ระยะห่างจาก เสาสถานี ถึงจุดที่ติดตั้งเสารับ ไม่ควร เกิน 3-5 ก.ม. ในที่ราบลุ่ม เสามีคุณสมบัติรับสัญญาณแบบทุกทิศทาง ช่วยให้สะดวกในการติดตั้ง ไม่ต้องปรับหันเสาหาเสาสถานี เพียงขึ้นเสาให้ได้ระดับ 5-10 เมตร ขึ้นไปในจุดที่มีสัญญาณดีหรือจะนำไปติดตั้งกับยานพาหนะ ที่เคลื่อนที่ เช่น เรือ รถยนต์ ก็สามารถใช้งานได้ดี 

s-l1600.jpg

Cellular Booster หรือ Cellular Repeater

สู่ยุคของ บูสเตอร์แบบ ดิจิตอล

รับประกัน 2 ปี

MAXBOOST Cellular Booster  อุปกรณ์ขยายสัญญาณระบบเซลลูลาร์รุ่นล่าสุด ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัย ด้วยระบบควบคุมการทำงานและการปรับจูนสัญญาณแบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นในอีกระดับ อีกทั้งจัดเต็มเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ต่อผู้สุขภาพผู้ใช้งานและอุปกรณ์ที่รองรับ

มั่นใจได้มากกว่า สมบูรณ์แบบ ด้วยเทคโนโลยี สุดล้ำช่วยให้การใช้งานสัญญาณโทรศัพท์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิ 

MGC (Manual Gain Control) ระบบปรับจูนสัญญาณที่กระจายภายในอาคารให้แรงขึ้นหรือลดความแรงของการกระจายสัญญาณ ปรับเพิ่มระยะการกระจายสัญญาณได้ไกลครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น เพียงการการกดปุ่มปรับจูนบนหน้าจอ

OSA (Oscillation Alarm) ระบบป้องกันและแจ้งเตือนกรณีการรับสัญญาณจากเสาภายนอกได้แรงเกินไป จนส่งผลกระทบปัญหาสัญญาณกระจายออกไปรบกวนวนเข้าภาครับของบูสเตอร์เอง อาจส่งผลให้เกิด Oscillation คือโทรเข้าโทรออก หรือส่งข้อมูลอินเตอร์เน็ตไม่ได้แม้มีสัญญาณ

Digital Step Switch ปุ่มกดแบบดิจิตอล สำหรับเปิด ปิด ฟังก์ชั่นการทำงาน การปรับจูนเพิ่มหรือลดความแรงสัญญาณและการควบคุมระยะการ กระจายสัญญาณ
ของบูสเตอร์

Digital Signal indicator หน้าจอ LCD ดิจิตอล สำหรับแสดงสถานะ การทำงานของเครื่อง สถานะสัญญาณที่บูสเตอร์รับได้ ค่ากำลังขยายสัญญาณ แบบเรียลไทม์

ALC (Auto Level Control ) ระบบควบคุมความแรงของสัญญาณขาออก ที่ส่งออกไปยังเสาสถานี  โดยระบบจะทำงานอัตโนมัติ ไม่ให้สัญญาณที่ส่งไป แรงเกินไปจนรบกวนการทำงานเสาสถานีส่ง 

CE Approved สินค้าได้การรับลองมาตรฐาน CE 0700 ว่าด้วยเรื่องสินค้าต้อง มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป

การออกแบบที่เน้นความทนทานและช่วยลดปัญหาเรื่องความร้อนสะสม เมื่อใช้งานบูสเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน มีขายึดติดบูสเตอร์กับผนังแบบซ้อนขายึดเพื่อความสวยงามในการติดตั้ง สินค้าครับ

เสากระจายสัญญาณ / indoor Antenna/mobile

Maxboost Antenna Dome Cell Phone เสากระจายสัญญาณภายในอาคารทรงโดม เหมาะสำหรับติดตั้งบนฝ้าเพดานภายในอาคารใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater รองรับสัญญาณในย่าน 800-2500 MHz. รัศมีกระจายสัญญาณ 40-50 ตารางเมตรในลักษณะรอบทิศทางความของสัญญาณ รัศมีและความแรงในการกระจายสัญญาณขึ้นอยู่กับความแรงของสัญญาณที่เสาภายนอกรับได้+กำลังขยายของบูสเตอร์+คุณภาพของสายนำสัญญาญที่ใช้งาน

Maxboost Antenna Beam เสากระจายสัญญาณภายในอาคารแบบ PANAL เหมาะสำหรับติดตั้งบนผนังห้องภายในอาคารใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทวนสัญญาณ Repeater รองรับสัญญาณในย่าน 800-2500 MHz. รัศมีกระจายสัญญาณ 10-20 เมตรในลักษณะเน้นทิศทาง กระจายสัญญาณ ไปในทิศที่เสาหันหน้าไป เหมาะสำหรับ การติดตั้งเพื่อบังคับให้สัญญาณกระจายไปยังตำแหน่งที่ต้องการ 

ความแรงในการกระจายสัญญาณของเสาภายในอาคาร ขึ้นอยู่กับ ความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ที่เสาอากาศภายนอกอาคาร(outdoor antenna) สามารถรับได้ ยิ่งเสาภายนอกรับสัญญาณได้แรง หรือภายนอกอาคารมีสัญญาณดี เสาโดมก็จะกระจายสัญญาณได้ไกลยิ่งขึ้น

ตัวอย่างผังการติดตั้งเสาแบบต่างๆ

สายนำสัญญาณ/ Coax Cable

High lowloss Cable japan standard

สายนำสัญญาณ อีกหนึ่งหัวใจสำคัญ ต่อการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์ การเลือกใช้งานที่ถูกต้องตามมาตราฐาน จะช่วยให้บูสเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการสูญเสียสัญญาณในสายนำสัญญาณ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ชุดบูสเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้บูสเตอร์รับสัญยาณได้ดีขึ้น สำหรับการติดตั้งรับสัญญาณระยะไกลจากเสาสถานีผู้ให้บริการ หรือติดตั้งบูสเตอร์พื้นที่ ที่ภายนอกอาคารมีสัญญาณน้อยๆ 

การเลือกใช้สายนำสัญญาณที่ไม่เหมาะสม หรือผิดประเภท จะส่งผลเสีย ร้ายแรงต่อบูสเตอร์ ในเรื่องอายุการใช้งานที่สั้นลง บูสเตอร์มีความร้อนสูง สัญญาณผ่านสายนำสัญญาณได้ไม่ดีเท่าทีควร ทำให่การติดตั้งบูสเตอร์ไม่ได้ผล หรือ บูสเตอร์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ เพราะการรับสัญญาณได้น้อย หรือบูสเตอร์รับสัญญาณจากเสานอกอาคารได้น้อย การขยายสัญญาณออกมาจากเสาโดมก็ทำได้น้อยตามไปด้วย

เราจึงคัดเลือก สายนำสัญญาณแบบ High Lowloss ที่มีอัตราการสูญเสียสัญญาณในสายนำสัญญาณที่ต่ำ ถึงแม้จะเดินหรือใช้สายยาวมาก อัตราการสูญเสียสัญญาณก็ยังต่ำ เพราะสายถูกออกแบบมารองรับการนำสัญญาณในระบบ เซลลูลาร์ในย่านความถี่สูงโดยตรง เป็นไปตามมาตราฐานกำหนดเอาไว้  เพื่อให้บูสเตอร์รับสัญญาณจากเสาภายนอกอาคารได้ดีที่สุด และจะส่งผลบูสเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน นั้นเอง