Direct Antenna 

สายอากาศ ทิศทาง รับระยะไกล

 สายอากาศชนิด Directional Antenna บังคับทิศทาง เน้นรับส่งสัญญาณระยะไกล เช่น YAGI ยากิ LDPA ,  PANAL สายอากาศแบบนี้เหมาะสำหรับการติดตั้ง เพื่อรับส่งสัญญาณกับสถานีฐานในระยะไกล ลักษณะภูมิประเทศจากจุดที่ใช้งานไปถึงเสาสถานีเป็นที่ราบ โล่ง ไม่มีภูเขา หรืออาคารสูงขึ้นบดบัง ติดตั้งให้มั่นคง มีให้เลือกทั้งแบบยากิ และ LDPA  

 ANT MODEL: 4G/5G  LPDA FULLBAR  11/12dBi 

 ออกแบบและปรับจูน ให้สามารถรับส่งสัญญาณ ได้หลายย่านความถี่ ครอบคลุมตั้งแต่ย่านความถี่ 680-2700MHz ที่รองรับครอบคลุมคลื่น 3G 4G และ 5G และ WiFi จึงเป็นสายอากาศที่นิยมใช้กันมาก นอกจากจะใช้งานรับส่งสัญญาณ ระยะได้ดีแล้ว Gain สูงถึง 11dB รับสัญญาณได้แรงขึ้นหลายเท่าตัว เพิ่มความเสถียรให้กับระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของสัญญาณ ช่วยให้ความเร็วอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น ลด Latency ในระบบเน็ตเวิร์คได้ดี 

 

  

สายอากาศ LPDA Fullbar ออกแบบใหม่รูปร่างของเสาคำนึงถึงหลักอากาศพลศาสตร์ที่ช่วยลดการต้านกระแสลม ทำให้เสาตั้งอยู่ได้แม้เกิดพายุลมแรง ในด้านความทนทาน ต่อสภาพอากาศและอายุการใช้งานที่ยาวนาน 8-10 ปี การเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถัน คำนึงถึงความทนทาน โดยเลือก พลาสติก ABS แบบเหนียวพิเศษคงรูปไม่หดตัว ผลิตเป็นชิลครอบป้องกันตัวสายอากาศจากสภาพอากาศสูดขั่วภายนอกเช่น อุณหภูมิ แสง UV ฝุ่นละออง ไอน้ำที่จะเกาะและกัดเซาะและทำลายตัวสายอากาศ และยังช่วยป้องกัน ให้สายอากาศไม่ล่อฟ้า Lightning surge Protector ชุดห่างปลายึดสายอากาศกับเสา ผลิตจากเหล็กหนาชุบกันสนิม ทำให้การติดตั้งเสาทำได้มั่นคงแข็งแรง สามารถทนทานต่อลมพายุ ที่ปะทะเสาได้ดี 

 

  

สายอากาศมีน้ำหนักเบา ช่วยการนำไปติดตั้งทำได้ง่าย สะดวก การยกเสาขึ้นฟ้าทำได้ง่าย แม้ยกเสาสูงเพื่อเพิมโอกาสในการรับสัญญาณที่ดีขึ้น ก็สามารถทำได้ 

  

สายอากาศ Fullabr ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและออกแบบ อย่างพิถีพิภัน ผ่านการทดสอบ จากห้องทดสอบมาตราฐาน วัดค่าด้วยเครื่อง RF Spectum เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ และคุณภาพของเสาทุกต้น เพิ่มความมั่นให้กับทุกท่าน  จนเป็นที่ยอมรับในประสิทธิภาพ การรับส่งสัญญาณ ที่ดี มียอดจำหน่าย หลายพันต้น ต่อปี ทั้งในและต่างประเทศ     

Outdoor%20Antenna%20LPDA%2010_12dBi%20%2
1594515201418_edited.jpg