top of page

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

เรายังไม่มีสินค้าที่จะแสดงในตอนนี้

 เงื่อนไข การรับประกันสินค้า

      1.ระยะเวลารับประกันสินค้าเป็นไปตามที่ร้านได้กำหนด ระบุเอาไว้ตามใบเสร็จ และแจ้งให้ทราบทางหน้าเว็บและตัวแทนจำหน่าย (โปรดนำใบเสร็จมาแสดงทุกครั้งเมื่อนำสินค้ามาเคลม)

     2.การประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า และเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ปกติเท่านั้น ไม่รับประกัน สินค้าที่เกิดจากเสียหายจากอุบัติเหตุ การแตกหัก  ฟ้าผ่า ไฟใหม้ เปียกน้ำ เสียหายจากใช้ไฟฟ้าเกินขนาด ไฟช็อต และเสียหายที่เกิดการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงเกิดจากที่โรงงานกำหนด จนทำให้สินค้าทำงานผิดปกติ 

     3. ลักษณะการรับประกันสินค้า มี 2 ช่วง ดังนี้

3.1 “ประกันการใช้งาน 15 วันแรก” เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ทันที ใน 15 นับจากวันที่ได้ชำระเงินซื้อสินค้า

3.2 “ประกันการใช้งาน” หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติหลังจากหมด“ประกันการใช้งาน 15 วันแรก” ทางร้านจะรับประกันตามกฎของโรงงานคือส่งเคลมสินค้าไปยังผู้ผลิต อาจใช้เวลา 20-30 วันในการส่งเคลม ซ่อม หรือเปลี่ยน สินค้าใหม่

3.3กรณี ที่สินค้าอยู่ในระยะประกัน แต่ไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อม หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ได้ทางร้านขอชดใช้ค่าเสียหายดังนี้ 
           - กรณี สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน มากกว่า 6 เดือน คืนเงิน 50 % คำนวณเงินคืนตามใบเสร็จ 
           - กรณี สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน น้อยกว่า 6 เดือน คืนเงิน 35 % คำนวณเงินคืนตามใบเสร็จ

     4.ส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนหรือส่ง เคลม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เท่านั้น (โปรดแนบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ มากับตัวสินค้าด้วย )  
         ร้านสัญญาณดี เลขที่ 44 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 (เมื่อจัดส่งแล้วกรุณาเก็บหลังฐานการจัดส่งสินค้าไว้สำหรับติดตามสินค้า ทางร้านจะไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย ระหว่างการจัดส่ง )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ 087–003 -7210

การคืนสินค้า/ขอเงินคืน มีข้อกำหนดดังนี้

     1.สินค้า ที่ต้องอยู่ในรายการสินค้าที่ทางร้านสัญญาณดีกำหนดเอาไว้ว่าสามารถส่งคืนและของเงินคืนได้เท่านั้น และสั่งซื้อสินค้าไปไม่เกิน 20 วัน โดยนับจากวันที่ชำระเงินค่าสินค้า / โปรดนำใบเสร็จที่ทางร้านสัญญาณดีออกให้มาแสดง หรือส่งกลับมาพร้อมกับตัวสินค้าด้วย (กรณีไม่แนบใบเสร็จมาด้วย ทางร้านจะไม่รับพิจารณาคืนเงินค่าสินค้า)

    2.สินค้า ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ใช้งานได้ปกติ ไม่เสียหาย แตก หัก ชิ้นส่วนอะไหล่สูญหายหรือเกิดความผิดปกติที่เกิดจากการตั้งค่า ปรับแต่งจากการใช้งาน เกิดรอยตำหนิรุนแรง และอุปกรณ์เสริมภายในกล่องสินค้าต้องอยู่ครบ

     3.จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะถูกหักค่าดำเนินการออก 20% โดยจะได้รับเงินคืน 80% จากราคาสินค้าที่ท่านได้ชำระเงินไว้ ตามที่แจ้งในใบเสร็จ

ขั้นตอนการส่งสินค้าคืน

ขั้นตอนในการส่งคืนสินค้าและขอรับเงินคืน(สินค้าที่กำหนดว่าสามารถส่งคืนได้) รายการ สินค้าที่สามารถส่งคืนและรับเงินคืนได้จะระบุเอาไว้ที่ใบเสร็จ ที่ทางร้านสัญญาณดีออกให้ หรือมีการระบุเอาไว้ที่เว็บไซต์ รายละเอียดของสินค้า 
     1.โทรแจ้งความประสงค์และนัดหมายขอคืนสินค้า ที่โทร 087-003-7210 (นุ)
    2.การส่งคืนทำได้ คือ
    2.1  ส่งสินค้ากลับมาด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทย หรือ Kerry Express ที่ ร้านสัญญาณดี เลขที่ 44 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210  พร้อมแนบรายละเอียดมากับสินค้าดังนี้
      -ใบเสร็จค่าสินค้า
     -รายละเอียดหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินคืน ชื่อ เบอร์โทรติดต่อกลับ
   ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่เราได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

bottom of page