top of page

 เงื่อนไข การรับประกันสินค้า

      1.เงื่อนการรับประกัน ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่อยู่ในระยะประกันเท่านั้น ระยะเวลารับประกันสินค้าเป็นไปตามที่ร้าน ระบุเอาไว้ตามใบเสร็จ และแจ้งให้ทราบ ผ่านหน้าเว็บไซต์ แพลตฟอร์มจำหน่านสินค้าออนไลน์ และตัวแทนจำหน่าย (โปรดนำใบเสร็จ หลักฐานการสั่งซื้อ มาแสดงทุกครั้งเมื่อนำสินค้ามาเคลม)

     2.การประกันจะครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้า และเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ปกติเท่านั้น ไม่รับประกัน สินค้าที่เกิดจากเสียหายจากอุบัติเหตุ การแตกหัก กัดกร่อน ฟ้าผ่า ไฟใหม้ เปียกน้ำ ถูกสารละลาย เสียหายจากใช้ไฟฟ้าเกินขนาด ไฟช็อต และเสียหายที่เกิดการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงเกิดจากที่โรงงานกำหนด จนทำให้สินค้าทำงานผิดปกติ 

     3. ลักษณะการรับประกันสินค้า มี 2 ช่วง ดังนี้

3.1 “ประกันการใช้งาน 15 วันแรก” เปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ทันที ใน 15 นับจากวันที่ได้ชำระเงินซื้อสินค้า

3.2 “ประกันการใช้งาน” หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานปกติหลังจากหมด“ประกันการใช้งาน 15 วันแรก” ทางร้านจะรับประกันตามกฎของโรงงานคือส่งเคลมสินค้าไปยังผู้ผลิต อาจใช้เวลา 20-30 วันในการส่งเคลม ซ่อม หรือเปลี่ยน สินค้าใหม่

3.3กรณี ที่สินค้าอยู่ในระยะประกัน แต่ไม่สามารถหาอะไหล่มาซ่อม หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ได้ทางร้านขอชดใช้ค่าเสียหายดังนี้ 
          - กรณี สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน มากกว่า 6 เดือน คืนเงิน 50 % คำนวณเงินคืนตามใบเสร็จ 
          - กรณี สินค้ายังอยู่ในระยะประกัน น้อยกว่า 6 เดือน คืนเงิน 30
 % คำนวณเงินคืนตามใบเสร็จ

     4.ส่งสินค้ากลับมาตรวจสอบเปลี่ยนหรือส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้เท่านั้น (โปรดแนบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ มากับตัวสินค้าด้วย )           ร้านสัญญาณดี เลขที่ 44 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 (เมื่อจัดส่งแล้วกรุณาเก็บหลังฐานการจัดส่งสินค้าไว้สำหรับติดตามสินค้า ทางร้านจะไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย ระหว่างการจัดส่ง )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ 087–003 -7210

       กรณีสินค้าหมดระยะการรับประกันจากทางร้าน ตามเงื่อนไขแล้ว หากท่านต้องการส่งสินค้าเพื่อตรวจสอบ หรือซ่อมสินค้า จะมีการเรียกเก็บค่าดำเนินการ ค่าอะไหล่ ค่าแรง และค่าขนส่ง เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า โดยร้านจะตรวจสอบเพื่อประเมินราคา และแจ้งข้อมูลการประเมินราคาซ่อม ให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อยืนยันการซ่อม โดยสินค้าบางรายการลูกค้าต้องวางเงินมัดจำ เพื่อเบิกอะไหล่ ล่วงหน้าก่อนซ่อม   

      ระยะเวลาในการซ่อมสินค้า อาจใช้เวลา ประมาณ 15-25 วัน ทางร้านจะแจ้งให้ทราบก่อนส่งซ่อมสินค้า 

      กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า บางอาการอาจไม่สามารถซ่อมแซ่มได้ ทางร้านแจ้งให้ลูกค้าทราบและจะจัดส่งสินค้ากลับคืนให้ลูกค้า ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้ (โปรดแนบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น และ ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ มากับตัวสินค้าด้วย )  
     เมื่อสินค้าซ่อมเสร็จและได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อชำระค่า ดำเนินการ (ค่าซ่อม ค่าอะไหล่ และค่าขนส่ง) ก่อนส่งกลับคืนให้ลูกค้า 
ตามที่อยู่ที่ลูกค้าระบุไว้

     ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้า กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระค่าซ่อมสินค้าภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากที่ได้รับแจ้งยอดชำระค่าดำเนินการจากทางร้านแล้ว     

    สินค้าที่ผ่านการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่ จะมีระยะการรับประกันอะไหล่ 1 เดือน  

    ส่งสินค้าซ่อม ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เท่านั้น (โปรดแนบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น ชื่อ ที่อยู่ผู้รับ มากับตัวสินค้าด้วย )  
         ร้านสัญญาณดี เลขที่ 44 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 (เมื่อจัดส่งแล้ว กรุณาเก็บหลังฐานการจัดส่งสินค้าไว้สำหรับติดตามสินค้า ทางร้านจะไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าสูญหาย ระหว่างการจัดส่ง )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ 087–003 -7210

ส่งซ่อม สินค้า กรณีหมดระยะการรับประกัน

การคืนสินค้า/ขอเงินคืน มีข้อกำหนดดังนี้

     1.สินค้า ที่ต้องอยู่ในรายการสินค้าที่ทางร้านสัญญาณดีกำหนดเอาไว้ว่าสามารถส่งคืนและของเงินคืนได้เท่านั้น และสั่งซื้อสินค้าไปไม่เกิน 20 วัน โดยนับจากวันที่ชำระเงินค่าสินค้า / โปรดนำใบเสร็จที่ทางร้านสัญญาณดีออกให้มาแสดง หรือส่งกลับมาพร้อมกับตัวสินค้าด้วย (กรณีไม่แนบใบเสร็จมาด้วย ทางร้านจะไม่รับพิจารณาคืนเงินค่าสินค้า)

    2.ไม่รับคืนสินค้าสินค้า ประเภทหัว Conectorที่ผ่านการย้ำหัว หรือใช้งานไปแล้ว, สายนำสัญญาณที่มีการตัดย่อยจากการนำไปติดตั้งหน้างาน ,สายอากาศ ที่มีตำหนิอาจเกิดจากการนำไปติดตั้งและใช้งาน,ชุดอุปกรณ์ที่ส่งคืนอะไหล่ไม่ครบ,ค่าจัดส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จ 

    3.สินค้า ที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์ใช้งานได้ปกติ ไม่เสียหาย แตก หัก ชิ้นส่วนอะไหล่สูญหายหรือเกิดความผิดปกติที่เกิดจากการตั้งค่า ปรับแต่งจากการใช้งาน เกิดรอยตำหนิรุนแรง และอุปกรณ์เสริมภายในกล่องสินค้าต้องอยู่ครบ

    4.จำนวนเงินที่ได้รับคืนจะถูกหักค่าดำเนินการออก 20% โดยจะได้รับเงินคืน 80% จากราคาสินค้าที่ท่านได้ชำระเงินไว้ ตามที่แจ้งในใบเสร็จ

    5.หากการขอคืนสินค้าหลังจากวันที่ทางร้านยื่นแสดงรายได้เสียภาษี ภ.พ.30 (ภาษีมูลเพิ่ม 7% )และได้นำส่งเงินต่อทางสรรพากรแล้ว  ทางร้านจะขอสงวนไม่คืนเงินภาษี 7% ดังกล่าวด้วย 

ขั้นตอนการส่งสินค้าคืน

ขั้นตอนในการส่งคืนสินค้าและขอรับเงินคืน(สินค้าที่กำหนดว่าสามารถส่งคืนได้) รายการ สินค้าที่สามารถส่งคืนและรับเงินคืนได้จะระบุเอาไว้ที่ใบเสร็จ ที่ทางร้านสัญญาณดีออกให้ หรือมีการระบุเอาไว้ที่เว็บไซต์ รายละเอียดของสินค้า 
     1.โทรแจ้งความประสงค์และนัดหมายขอคืนสินค้า ที่โทร 087-003-7210 
    2.การส่งคืนทำได้ คือ
   2.1  ส่งสินค้ากลับมาด้วย บริษัทไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน ตามที่อยู่ ร้านสัญญาณดี เลขที่ 44 ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210  พร้อมแนบรายละเอียดมากับสินค้าดังนี้
      -ใบเสร็จค่าสินค้า
     -รายละเอียดหมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงินคืน ชื่อ เบอร์โทรติดต่อกลับ
   ท่านจะได้รับเงินคืนภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่เราได้รับและตรวจสอบสินค้าที่ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

bottom of page