top of page

Cable /Connector 

การติดตั้งระบบสายอากาศรับส่งสัญญาณเพื่อต่อใช้งานร่วมอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เช่น Router 4G หรือ ระบบ Repeater วิทยุสื่อสาร สิ่งสำคัญที่มักถูกมองข้ามและให้ความสำคัญท้ายสุด ก็คือ Cable สายส่ง หรือสายนำสัญญาณที่ทำหน้าที่นำสัญญาณจากเครื่องส่ง เครื่องขยาย ไปยังสายอากาศ หรือทำหน้าที่นำสัญญาณจากสายอากาศเข้ามายังเครื่องรับ หากใช้สายนำสัญญาณคุณภาพต่ำหรือใช้สายเคเบิ้ลผิดประเภท ไม่ได้ตามมาตราฐาน ก็จะเกิดผลเสียตามมาเช่น ทำให้สัญญาณสูญเสียไปกับสายนำสัญญาณมากเกินไป มีค่า Noie เกิดขึ้นในระบบสูงมาก ถ้านำมาต่อกับเราเตอร์ อาจจะทำให้สัญญาณความเร็วอินเตอร์เน็ตที่ได้ลดลง หรือต่อใช้ในระบบ Repeater อาจทำให้บูสเตอร์ทำงานหนัก ประสิทธิภาพและคุณภาพของสัญญาณที่ได้ลดลง รวมทั้งส่งผลต่ออายุการระบบลดลง เป็นผลเสียกับทั้งระบบ เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งมีผลต่อคุณภาพสัญญาณเป็นอย่างมาก

 เราจึงให้ความสำคัญกับสายนำสัญญาณการคัดเลือกสายนำสัญญาณคุณภาพสูง มีมาตราฐานผลิตที่ดีเยี่ยม และตรงตามมาตราฐานของระบบงาน ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบทำได้เต็มประสิทธิภาพ สายส่งแบบ coaxial cable high lowloss คุณภาพสูง มาตราฐานญี่ปุ่น ยุโรป ชนิด 50 โอห์ม ที่จะช่วยให้คุณภาพของสัญญาณจากสายอากาศ ผ่านสายนำสัญญาณ ได้มากขึ้น มีอัตราการลดทอนของสัญญาณในสายต่ำ ช่วยให้บูสเตอร์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยืดอายุบูสเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยท่านสามารถสั่งซื้อสายตามความยาวที่ท่านต้องการ เรามีทีมงานมืออาชีพไว้พร้อมให้คำปรึกษาและประกอบจัดชุดขยายสัญญาณให้ตามที่ท่านต้องการ 

61Kn1673riL._SL1500_.jpg
61t3dqNc+eL._SL1500_.jpg
61oSGuPubYL._SL1500_.jpg
SYDEE CABLE FEEDER 12.jpg
bottom of page