top of page
  • รองรับ 4G CAT 4 -DL150 UL50mbps ความถี่ FDD900/1800/2100 TDD 2300MHz ใส่ได้ทุกซิมในประเทศไทย
  • รองรับ 3G DCHSPA+ 42mbps ความถี่ 850/900/2100MHz ใส่ได้ทุกซิมในประเทศไทย
  • WiFi 2.4GHz กำลังส่ง 1W กระจายสัญญาณกว้างไกลครอบคุมพื้นที่โล่ง 2,000ตรม.
  • รันระบบ ด้วย Fw. Smart OpenWRT ใช้งานง่าย AUTO ใส่ซิม เสียบปลั๊ก พร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องตั้งค่า
  • มีระบบ CloudSetting สำหรับตั้งค่าและตรวจสอบการทำงานของเครื่องผ่านอนเตอร์เน็ต ระยะไกล
  • สายอากาศระบบ MIMO ทั้ง 4G และ WiFi รับส่งสัญญาณได้เร็วเสถียรมาก
  • สามารถถอดเปลี่ยนเสาได้ กรณีติดตั้งในพื้นที่ห่างไกลSMA Female Coonector
  • มีช่องLAN10/100 x4 ช่อง สำหรับสำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการรับอินเตอร์เน็ตผ่านสาย LAN
  • เมนบอร์ด และ 4G Module มาตราฐานอินดัสเตรียล กล่องเครื่องผลิตจากเหล็ก ทนทาน เปิดใช้งานได้ 24/7

 

เราเตอร์ MAX4G IOT เป็นโมเดมเราเตอร์ CPE เกรดเพื่อการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม M2M เน้นความต้องการเราเตอร์ที่สามารถรับส่งสัญญาณได้ดี ใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้เสถียร

 

สามารถรองรับซิมการ์ด รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ผ่านเครือข่ายสัญญาณ 3G/4G เพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย ที่ทำได้ง่