top of page
  • anukorn

4G ROUTER CATEGORY


4G Router / LTE Modem คืออะไร?

4G Router (เราเตอร์ 4G) หรือ LTE Modem (โมเด็ม LTE) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Embedded LTE Modem (โมเด็ม LTE ที่ฝังอยู่ภายใน) เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการ และให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi และ LAN Ethernet 4G Router สามารถทำงานอย่างแพร่หลายและยืดหยุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการรับสัญญาณมือถือที่มีความเสถียรสมดุลให้สำหรับการใช้งานในบ้าน สำนักงาน ระบบ IoT และงานอุตสาหกรรม

LTE UE Category (LTE User Equipment Category) คืออะไร?

LTE UE Category (LTE User Equipment Category) คือระบบที่ใช้กำหนดคุณสมบัติและสเปคของอุปกรณ์ในเครือข่าย 4G LTE ซึ่งถูกพัฒนาโดย 3GPP (3rd Generation Partnership Project) โดยมีการออกเวอร์ชันต่าง ๆ ของมาตรฐาน 4G LTE ออกสู่ตลาดเป็นช่วงเวลา

4G router ใช้ LTE UE Category เพื่อกำหนดสเปคและข้อมูลประสิทธิภาพ แต่ละหมวดหมู่ของ LTE มีพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน เช่น อัตราการส่งข้อมูล (datarates) พลังงาน และแบนด์วิดท์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เราในส่วนของ 4G router มีในหมวดหมู่ LTE ที่แตกต่างกัน เช่น CAT1 CAT4 CAT6 CAT12 เช่นเดียวกับความเร็วและประโยชน์ที่แตกต่างกันสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการในความเร็วและประสิทธิภาพ ด้านล่างเป็นตารางเปรียบเทียบความเร็วและสเปคของแต่ละหมวดหมู่

เราเตอร์ 4G ในหมวดหมู่ CAT4 (Category 4) รองรับความเร็วสูงสุด 150Mbps และเป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP Release 84G CAT4 เป็นหมวดหมู่ LTE ที่สำคัญซึ่งมีอัตราการส่งข้อมูลดาวน์ลิงก์สูงสุดที่ 150Mbps และอัตราการส่งข้อมูลอัปลิงก์ที่ 50Mbps โดยเป็นตัวเลือกทางเศรษฐกิจในการเข้าถึงเครือข่าย 4G LTE และสามารถให้บริการต่าง ๆ เช่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมต่อสำรอง การตรวจสอบวิดีโอ เป็นต้น

เราเตอร์ CAT4 4G มาพร้อมโมเด็ม CAT4 4G ที่ฝังอยู่ภายในและออปไตม์สำหรับประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ตู้เรือนที่ทนทานและอาเรย์เสาอากาศที่มีแรงเชื่อมต่อสูงถูกออกแบบเพื่อใช้งานในเงื่อนไขทุกสถานการณ์ รวมถึงใช้ในบ้าน สำนักงาน ระบบ IoT และงานอุตสาหกรรม รูเตอร์ CAT4 นี้ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 4G ที่เชื่อถือได้และช่วยประหยัดการใช้งานข้อมูลมือถือ

อย่างแพร่หลายทั่วโลก จำนวนข้อมูลที่สามารถใช้งานในระบบ 4G ก็เพียงพอและราคาถูกลง ดังนั้น โดยไม่ต้องมีค่าติดตั้งใดๆ คุณสามารถแทรก

ซิมการ์ดเข้าไปในเราเตอร์ 4G เพื่อเริ่มต้นใช้งานความเร็วอินเทอร์เน็ตขั้นสูงได้ทันที

4G CAT6 ROUTER

4G CAT6 เป็นหมวดหมู่แรกของ LTE Advanced ที่เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP Release 10

4G CAT6 มาพร้อมกับเทคโนโลยี 2x2 MIMO และ 2x Carrier Aggregations ซึ่งผสมผสานแถบคลื่น 4G LTE จาก 2x แบนด์เพื่อให้ได้แบนด์วิดท์ที่กว้างขึ้นและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้น ด้วย MIMO และการผสมแบนด์วิดท์ เราเตอร์ 4G CAT6 สามารถมีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดได้ถึง 300Mbps


เราเตอร์ 4G CAT6 มาพร้อมกับโมเด็มมือถือ CAT6 ระดับอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G LTE ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ออปไตม์สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในบ้าน สำนักงาน การเชื่อมต่ออุตสาหกรรม และการประยุกต์ใช้ใน M2M IoT (Machine-to-Machine Internet of Things) ระบบ 4G CAT6 มีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 300 Mbps และอัปโหลดสูงสุดถึง 50 Mbps


เราเตอร์ 4G LTE CAT12

LTE CAT12 หรือ LTE-Advanced Category 12 เป็นระบบที่เป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP Release 11

4G LTE CAT12 มีการปรับปรุงเช่นการผสมผสานแบนด์วิดท์ของหลายช่องสัญญาณและ Coordinated Multi-Point for LTE (CoMP) มาตรฐาน 3GPP Release 11 (CAT9~12) ใช้สำหรับการเสริมสร้างคุณสมบัติที่เป็นพิเศษเพื่อลดการรบกวนระหว่างเซลล์และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ขอบเขตของเซลล์

เมื่อเปรียบเทียบกับเราเตอร์ CAT4~6 เราเตอร์ LTE CAT12 รวมคุณสมบัติที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐาน 3GPP Release 11 พร้อมกับการเพิ่มจำนวน MIMO layers และการผสมผสานแบนด์วิดท์ เราเตอร์ 4G LTE CAT12 มีความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดถึง 600Mbps และความเร็วอัปโหลดสูงสุดถึง 150Mbpsคุณสามารถเลือกใช้งานเราเตอร์ 4G ในหมวดหมู่ LTE ที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการในความเร็วของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง เช่นการสตรีมวิดีโอ คุณสามารถเลือกใช้งานเราเตอร์ LTE-Advanced ที่รองรับหมวดหมู่ CAT6 หรือ CAT12 เพื่อความเร็วที่สูงขึ้น


การอัพเกรดและดาวน์เกรดโมเด็ม LTE บนเราเตอร์ 4G

เราเตอร์ 4G ของเรามีการออกแบบแบบโมดูลเสริมที่รองรับการอัพเกรดหรือดาวน์เกรดโมเด็ม LTE โม

เดม LTE ในหมวดหมู่ CAT1/4/6 ใช้ตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน mini-PCIe ส่วนโมเดมในหมวดหมู่ CAT12 และ 5G-NR ใช้ตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน M.2 โมเดมในหมวดหมู่เดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีปัญหา


ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page